Tümosan 60-70-65-70-70-70-70-80-7100-80-8000-8100 Serileri Ön Aks Mil Çatalı Uzun 0-040873 Yetrac 253140